✓ Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1 dan Kunci jawaban

Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1  – Halo semua, setelah menuntaskan soal tematik kelas 3 semester 1 pada postingan yang lalu, kali ini Macca.My.ID akan mulai membagikan soal tematik kelas 4 tema 1 2 3 4 5 dan kunci jawaban.

Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1
Latihan Soal tematik kelas 4 ini akan bertahap mulai dari semester 1 hingga semester 2. Begitupun urutan tema dan subtema nya.

Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1  

Pada postingan kali ini kami akan menyajikan Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1  mengenai materi Perjuangan para Pahlawan. Soal berikut di susun berdasarkan buku panduan tematik kelas 4 SD tema 5 Pahlawanku.

Ada dua buah paket soal tematik yang akan kami bagikan masing-masing paket terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 10 soal uraian. Sehingga total soal sebanyak 50 nomor. Hal ini membuat peserta didik akan mendapatkan variasi soal tematik yang beragama tetapi tetap mengacu pada kisi kisi soal sesuai dengan kompetensi dasar yang ada.

Kisi Kisi Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1  Perjuangan para Pahlawan

Hal yang pertama disediakan dalam penyusunan soal ujian adalah kisi kisi soal. Ini yang menjadi panduan agar soal yang dibuat tidak melenceng dari pembahasan materi yang diajarkan. Oleh karena itu kami selalu menyertakan kisi kisi soal dala setiap soal tematik yang kami bagikan.

Kisi Kisi Soal Pilihan Ganda

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila

Bahasa Indonesia 

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.7 Memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat

Seni Budaya dan Prakarya 

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada

Kisi Kisi Soal Isian

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila

Bahasa Indonesia 

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.7 Memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan

Ilmu Pengetahuan Sosial 

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat

Seni Budaya dan Prakarya 

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada

Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1  Paket A

Soal Pilihan Ganda 

1.  Yang bukan merupakan makna sila keempat Pancasila adalah .... 

  a.  mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama

  b.  cinta permusyawaratan dan demokrasi

  c.  bijaksana dalam menyelesaikan masalah

  d.  beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan

2.  Perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman mencerminkan nilai sila ... Pancasila. 

  a.  kedua 

  b.  ketiga 

  c.  keempat 

  d.  kelima 

3.  Menasihati teman yang menjahili kita atau teman lain merupakan sikap yang sesuai makna sila keempat Pancasila, yaitu .... 

  a.  mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama

  b.  cinta permusyawaratan dan demokrasi

  c.  bijaksana dalam menyelesaikan masalah

  d.  menegakkan kebenaran dan keadilan

4.  Berikut yang bukan merupakan cara menceritakan kembali isi teks adalah .... 

  a.  memahami isi teks

  b.  menuliskan informasi yang ingin digali

  c.  membaca teks dengan saksama

  d.  menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut

5.  Berikut ini yang tidak termasuk hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis pertanyaan sesuai isi teks adalah .... 

  a.  membuat pertanyaan sebanyak mungkin

  b.  pertanyaan harus sesuai dengan topik yang ingin ditanyakan

  c.  menentukan hal yang sudah diketahui

  d.  menentukan hal yang ingin ditanyakan

6.  Berikut yang bukan merupakan cara menceritakan kembali isi teks adalah .... 

  a.  memahami isi teks

  b.  menuliskan informasi yang ingin digali

  c.  membaca teks dengan saksama

  d.  menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut

7.  Pemantulan cahaya yang terjadi jika ada cahaya yang mengenai benda-benda yang permukaannya rata, licin, dan mengkilap disebut pemantulan .... 

  a.  baur

  b.  tidak teratur

  c.  bias

  d.  teratur

8.  Bagian mata yang dapat menebal dan menipis saat cahaya masuk ke mata adalah .... 

  a.  retina

  b.  iris

  c.  kornea

  d.  lensa mata

9.  Berikut ini benda yang dapat memantulkan cahaya adalah .... 

  a.  cermin

  b.  bantal

  c.  boneka

  d.  plastik

10.  Di bawah ini yang merupakan kerajaan bercorak Buddha di Indonesia adalah .... 

  a.  Tarumanegara

  b.  Majapahit

  c.  Kalingga

  d.  Singosari

11.  Pemberontakan Sora terjadi pada tahun ... Masehi. 

  a.  1309

  b.  1311

  c.  1316

  d.  1319

12.  Kerajaan Tarumanegara terletak di .... 

  a.  Aceh

  b.  Palembang

  c.  Bogor

  d.  Makassar

13.  Lagu yang diciptakan sesuai dengan keperluan sebuah negara disebut .... 

  a.  lagu wajib

  b.  lagu nasional

  c.  lagu kebangsaan

  d.  lagu daerah

14.  Lagu berjudul Maju Tak Gentar memiliki tanda birama .... 

  a.  2/4

  b.  3/4

  c.  4/4

  d.  6/8

15.  Menyanyikan lagu harus sesuai .... 

  a.  bunyi

  b.  nada

  c.  teknik

  d.  birama

Soal Isian 

1.  Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti di sekolah akan berdampak kerja bakti berjalan dengan ... dan .... 

2.  Saat adik berbuat jahil kita harus menyikapinya dengan .... 

3.  Menjawab pertanyaan berdasarkan teks dapat membantu kita .... 

4.  Pada saat menceritakan kembali isi teks, peristiwa dalam teks kita tuliskan secara .... 

5.  Bagian mata yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke atas, bawah, kanan, dan kiri adalah .... 

6.  Kita dapat melihat benda-benda di sekitar jika bayangan benda jatuh tepat pada .... 

7.  Istilah “Pancasila” terdapat dalam kitab .... 

8.  Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” terdapat dalam Kitab Sutasoma karangan .... 

9.  Lagu Ibu Kita Kartini diciptakan oleh .... 

10.  Lagu nasional biasanya menceritakan tentang nilai ... dan ... Indonesia. 

Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1  Paket B

Soal Pilihan Ganda

1.  Menghargai pendapat orang lain merupakan sikap yang sesuai makna sila keempat Pancasila, yaitu .... 

  a.  mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama

  b.  cinta permusyawaratan dan demokrasi

  c.  bijaksana dalam menyelesaikan masalah

  d.  menegakkan kebenaran dan keadilan

2.  Perjuangan Raja Purnawarman untuk kepentingan rakyatnya adalah .... 

  a.  menagih pajak yang besar kepada rakyat

  b.  memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu

  c.  membiarkan aliran sungai terganggu

  d.  mengurangi keamanan perairan di sekitar kerajaan

3.  Sikap Raja Airlangga denga membangun jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan sesuai makna sila keempat Pancasila, yaitu ....

  a.  mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama

  b.  cinta permusyawaratan dan demokrasi

  c.  bijaksana dalam menyelesaikan masalah

  d.  menegakkan kebenaran dan keadilan

4.  Berikut yang bukan merupakan cara menceritakan kembali isi teks adalah .... 

  a.  memahami isi teks

  b.  menuliskan informasi yang ingin digali

  c.  membaca teks dengan saksama

  d.  menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut

5.  Berikut ini yang tidak termasuk hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis pertanyaan sesuai isi teks adalah .... 

  a.  membuat pertanyaan sebanyak mungkin

  b.  pertanyaan harus sesuai dengan topik yang ingin ditanyakan

  c.  menentukan hal yang sudah diketahui

  d.  menentukan hal yang ingin ditanyakan

6.  Perhatikan gambar berikut!

Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1

Sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah .... 

  a.  cahaya dapat dipantulkan

  b.  cahaya dapat dibiaskan

  c.  cahaya dapat merambat lurus

  d.  cahaya dapat diuraikan

7.  Fungsi saraf pada mata adalah .... 

  a.  memfokuskan cahaya yang masuk ke mata

  b.  mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata

  c.  menggerakkan bola mata ke atas, bawah, kanan dan kiri

  d.  meneruskan cahaya yang masuk ke mata dan diteruskan ke saraf pusat di otak

8.  Salah satu sifat cahaya adalah dapat menembus benda .... 

  a.  gelap

  b.  keras

  c.  bening

  d.  lunak

9.  Ken Arok memerintah di Singosari pada tahun ... Masehi. 

  a.  1222-1227

  b.  1222-1228

  c.  1222-1229

  d.  1222-1230

10.  Kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan .... 

  a.  Kutai

  b.  Tarumanegara

  c.  Mataram Kuno/Lama

  d.  Majapahit

11.  Raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai adalah .... 

  a.  Purnawarman

  b.  Mulawarman

  c.  Aswawarman

  d.  Kudungga

12.  Lagu berjudul Maju Tak Gentar memiliki tanda birama .... 

  a.  2/4

  b.  3/4

  c.  4/4

  d.  6/8

13.  Lagu berjudul Maju Tak Gentar termasuk lagu .... 

  a.  wajib

  b.  nasional

  c.  daerah

  d.  tradisional

14.  Lagu nasional yang berjudul Tanah Tumpah Darahku diciptakan oleh .... 

  a.  C. Simanjuntak/Sanusi Pane

  b.  Ismail Marzuki

  c.  Chaken M.

  d.  Husein Mutahar

Soal Isian 

1.  Saat adik berbuat jahil kita harus menyikapinya dengan .... 

2.  Membangun bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman merupakan sikap yang sesuai sila keempat Pancasila yang dilakukan oleh ....

3.  Menjawab pertanyaan berdasarkan teks dapat membantu kita .... 

4.  Pada saat menceritakan kembali isi teks, peristiwa dalam teks kita tuliskan secara .... 

5.  Energi yang dapat membantu kita melihat benda-benda di sekitar adalah .... 

6.  Cahaya putih matahari terdiri dari ... warna. 

7.  Kitab Jangka Jayabaya merupakan karangan raja .... 

8.  Pendiri Kerajaan Sriwijaya ialah .... 

9.  Syair lagu bertema tentang nasionalisme bangsa dinamakan lagu .... 

10.  Notasi angka yang ditandai dengan titik di atasnya dinyanyikan dengan nada .... 

Bagi Anda yang membutuhkan file Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1  tersebut beserta dengan Kunci jawaban dan Kisi Kisi Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1  Perjuangan para Pahlawan dapat mendownlodnya melalui link berikut.

Akhir kata

Demikian Latihan Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1  Perjuangan para Pahlawan yang dapat kami bagikan. Semoga bisa membantu bapak dan ibu guru dalam membuat soal ujian tematik SD. Jangan lupa tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat.

Baca Juga :

Post a Comment for "✓ Soal Tematik Kelas 4 Tema 5 Subtema 1 dan Kunci jawaban"